GIỚI THIỆU CHUNG TÔN HOA SEN

Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh HOA SEN GROUP
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp 3700381324, đăng ký lần đầu ngày 08/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 05/02/2018.
Vốn điều lệ 3.499.966.830.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).
Địa chỉ trụ sở chính Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

(0274) 3 790 955 *** (0274) 3 790 888

Văn phòng đại diện 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website www.hoasengroup.vn

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HSG theo Quyết định số 117/QĐ-SGDHCM ngày 08/11/2008.

Các sản phẩm tôn hoa sen

tôn hoa sen sóng tròn
tôn hoa sen sóng tròn

 

tôn hoa sen sóng seam lok
tôn hoa sen sóng seam lok

 

tôn hoa sen 13 sóng
tôn hoa sen 13 sóng

 

tôn hoa sen 11 sóng vuông
tôn hoa sen 11 sóng vuông

 

tôn hoa sen 9 sóng vuông
tôn hoa sen 9 sóng vuông

 

tôn hoa sen 5 sóng vuông
tôn hoa sen 5 sóng vuông

 

tôn hoa sen sóng Klip Lock
tôn hoa sen sóng Klip Lock